Newark Office

One Gateway Center, Suite 2500
Newark, NJ 07102

P: 973-624-2800
F: 973-624-0356

New York Office

100 Park Avenue, 16th Floor
New York, NY 10017

P: 516-683-0171

submit inquiry

Anthony F. Siliato

Anthony F. Siliato, założyciel grupy imigracyjnej w Meyner and Landis, zajmuje się prawem imigracyjnym od ponad 25 lat. Jest specjalistą od korporacyjnych spraw imigracyjnych dotyczących między innymi procesu rekrutacji, zatrudniania oraz zmian związanych z zatrudnieniem personelu międzynarodowego. Udziela on także porad dla przedsiębiorstw w dziedzinie zgodności, dochodzenia oraz imigracyjnej tzw. należytej staranności (due diligence) przy łączeniu oraz przejęciu firm.

Adwokat Siliato doradza przedsiębiorstwom z branż obejmujących usługi hotelowe, farmację, służbę zdrowia, biura podróży, zakłady przemysłowe, firmom zajmującym się multimediami (prasa, radio, telewizja) oraz nowymi technologiami. Współpracuje on z prawnikami danych firm lub pracownikami odpowiedzialnymi za zarządzanie zasobami ludzkimi, lub też pracuje bezpośrednio z pracownikami przy zdobywaniu tymczasowych wiz i zielonych kart dla np. personelu korporacji, specjalistów zatrudnionych w różnych branżach, naukowców, managerów i dyrektorów firm. Wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas pracy nad przygotowywaniem wiz pracowniczych (H-1B, H-2B, H-3, L-1A, L-1B, E-1, E-2, TN, O, P) pozwala mu na dostarczanie zarówno krótko- jak i długoterminowych porad związanych z relacją pracodawca-pracownik. Reprezentuje on także wybitnych naukowców, osoby posiadające nadzwyczajne zdolności (extraordinary ability) oraz osoby pragnące ubiegać się o National Interest Waiver.

Prawnik Siliato doradza także klientom korporacyjnym na temat zgodności regulacji przedsiębiorstw z prawem imigracyjnym. W ostatnich miesiącach, DHS i DOL skierowały swoją kontrolę w kierunku tzw. worksite enforcement w amerykańskich firmach. Wyżej wymienione kontrole (worksite enforcement) dotyczą audytów dokumentów, które firmy powinny posiadać w tzw. I-9 teczkach oraz tzw. dokumentów H-1B publicznie udostępnianych do przeglądu wszelkim osobom (H-1B Public Access file). Czasami wyżej wymienione audyty kończą się sankcjami dla pracodawców za przekroczenia dotyczące braku zgodności z prawem dokumentów I-9 oraz innego rodzaju wykroczenia dotyczące stosunku pracy. W ekstremalnych przypadkach osoby na kierowniczych stanowiskach, które były odpowiedzialne za działania pracodawcy zostały skazane przez sądy karne za wyżej wymienione wykroczenia.

Prawnik Siliato doradza przedsiębiorstwom co do zgodności z prawem wyżej wspomnianych dokumentów (I-9), przechowywania danych oraz elektronicznej weryfikacji (w tym E-verify). Zajmuje się on również doradzaniem klientom korporacyjnym jaka procedura jest najlepsza w danej sprawie i ktorą mają przyjąć w przypadkach kiedy dostaną tzw. mismatch listy z Social Security. Jeśli pracodawca podejmie odpowiednie kroki w określonym terminie może on uniknać sankcji DHS za zatrudnianie osób nielegalnie przebywających na terenie USA.

Anthony doradza także w sprawach dotyczących międzynarodowej imigracji.

Adwokat Siliato był przewodniczącym oddziału Zrzeszenia Amerykańskich Prawników Imigracyjnych (AILA) stanu New Jersey. Nadal jest on aktywnym członkiem organizacji AILA pelniącym obowiązki tzw. mentora (instruktora) w imigracyjnych sprawach dotyczących zatrudnienia. Anthony udziela się jako mówca w wyżej wymienionych sprawach oraz przygotowuje i prowadzi firmowe szkolenia na wiele tematów (zarówno dla klientów jak i pracowników zarządzających zasobami ludzkimi) między innymi: Powszechnie Używane Klasifikacje Wizowe dla Pracowników, Droga do Zielonej Karty przez PERM, oraz I-9 Zgodność. Anthony jest autorem między innymi: Strategies To Expedite Employment of Foreign Nationals, and Common Pitfalls that Delay or Interrupt Employment, Seminar Material, National Business Institute, October 2006.

Adwokat Siliato jest obecnie członkiem organu doradczego organizacji non-profit: Międzynarodowego Instytutu New Jersey, którego misją jest pomoc imigrantom i uchodźcom w budowaniu nowego życia w Stanach Zjednoczonych oraz zapewnienie sprawiedliwego i równego traktowania imigrantów. Anthony został wybrany w 2008 Super Lawyer w dziedzinie prawa imigracyjnego przez New Jersey Monthly Magazine.

Specjalizacja:

Prawo imigracyjne

Członek Adwokatury stanu New Jersey

Wykształcenie:

1980 Juris Doctor - Absolwent Seton Hall University School of Law, Newark, NJ

Magister (Master's degree) - Rutgers University, New Brunswick, NJ

Licencjat (Bachelor's degree) - Seton Hall University, South Orange, NJ

Opublikowane prace:

Common Pitfalls That Delay or Interrupt Employment and Strategies to Expedite Employment of Foreign Workers, National Business Institute, 2006

Immigration and the Employer, Chapters on H-1B and L-1 non-immigrant categories, ICLE, 1997

Zaszczyty:

Wybrany Najlepszym Prawnikiem w dziedzinie prawa imigracyjnego przez New Jersey Super Lawyers magazine w 2008 oraz 2009

Członek nastepujących stowarzyszeń:

Wiceprzewodniczący Sekcji Imigracyjnej Essex County Bar Association, 1996 - 1997

Przewodniczący oddziału Zrzeszenia Amerykańskich Prawników Imigracyjnych (AILA) stanu New Jersey, 1996 - 1998

Członek Międzynarodowego Instytutu New Jersey (International Institute of New Jersey) od 1999 a od 2005 członek organu doradczego Międzynarodowego Instytutu New Jersey

Przewodniczący Sekcji Imigracja i Naturalizacja (Section on Immigration and Naturalization) Essex County Bar Association, 1984 - 1986

Trustee, New Jersey State Bar Association, Immigration Section

Członek Sekcji Biznesowej (Business Section) American Bar Association